Inget löfte om läkning!

Av juridiska skäl måste vi nu påpeka att produkterna som presenteras här inte är medicinska eller farmaceutiska preparat. Alla uttalanden om egenskaperna och effekterna är baserade på personlig erfarenhet genom användning av dessa produkter. 

I grund och botten bör informationen på produkterna på vår webbplats inte ge intryck av att det är ett löfte om läkning. Vidare kan ingen lindring eller förbättring av ett sjukdomstillstånd härledas från representationerna och beskrivningarna. Vi kan inte heller garantera eller lova detta till dig.

Innehållet utgör inte bindande information eller råd och kan inte ersätta en undersökning, diagnos eller personlig rådgivning från en terapeut eller läkare.

För att vara på den säkra sidan vill vi påpeka att informationen på denna webbplats inte tjänar till att diagnostisera eller behandla sjukdomar eller sjukdomar själv.

Vi ber dig att konsultera en läkare eller terapeut om du har några frågor.

Tack för din förståelse.