Haftungsausschluss

1. Innehållet av online-erbjudandet

Författaren tar inget ansvar för aktuellheten, riktigheten och fullständigheten av informationen på vår webbplats. Ansvarsanspråk mot författaren avseende materiell eller immateriell skada orsakad av användning eller icke-användning av informationen eller användningen av felaktig och ofullständig information är i grunden uteslutna, såvida inte författaren kan ha visat sig ha uppsåtligen eller grovt vårdslös. på fel.
Alla erbjudanden är inte bindande. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, lägga till eller ta bort delar av sidorna eller hela erbjudandet eller att avbryta publiceringen tillfälligt eller permanent utan föregående meddelande.

2. Referenser och länkar

Vid direkta eller indirekta hänvisningar till tredjepartswebbplatser (“hyperlänkar”) som ligger utanför författarens ansvarsområde, skulle ansvar endast träda i kraft om författaren var medveten om innehållet och om det var tekniskt möjligt och rimligt för honom att förhindra användning vid olagligt innehåll.
Författaren förklarar härmed uttryckligen att vid tidpunkten för länken sattes kunde inget olagligt innehåll identifieras på de länkade sidorna. Författaren har inget inflytande på nuvarande och framtida design, innehåll eller författarskap för de länkade / anslutna sidorna. Han tar därför uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade / anslutna sidor som ändrades efter att länken sattes. Detta uttalande gäller alla länkar och referenser som finns på företagets egen hemsida samt tredjepartsposter i gästböcker, diskussionsforum, länkkataloger, adresslistor och alla andra former av databaser vars innehåll extern skrivåtkomst är möjlig. För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för skador till följd av användning eller icke-användning av information som presenteras på detta sätt är leverantören av den sida som hänvisades till ensam ansvarig, inte den person som bara hänvisar till respektive publicering via länkar.

3. Upphovsrätt och varumärkesrätt

Författaren strävar efter att observera upphovsrätten för bilder, grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som används i alla publikationer, att använda bilder, grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som skapats av honom själv eller att använda licensfri grafik, ljud dokument, videosekvenser och texter.
Alla märken och varumärken som nämns på webbplatsen och eventuellt skyddas av tredje part omfattas utan begränsningar av bestämmelserna i tillämplig varumärkeslagstiftning och respektive registrerad ägares äganderätt. Slutsatsen att varumärken inte skyddas av tredje parts rättigheter bör inte dras bara för att de nämns!
Upphovsrätten för publicerade objekt som skapats av författaren förblir enbart hos sidans författare. All kopiering eller användning av sådan grafik, ljudfiler, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan uttryckligt medgivande från författaren.

4. Sekretesspolicy

Om det finns möjlighet att ange personlig eller företagsinformation (e-postadresser, namn, adresser) på webbplatsen sker inmatningen av dessa uppgifter frivilligt. Användning och betalning av alla tjänster som erbjuds är tillåtet - om och så långt det är tekniskt möjligt och rimligt - utan att ange sådana uppgifter eller genom att ange anonyma uppgifter eller ett alias. Det är inte tillåtet att använda de kontaktuppgifter som publiceras i avtrycket eller jämförbar information såsom postadresser, telefon- och faxnummer och e-postadresser för att skicka information som inte uttryckligen begärts. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder mot avsändare av så kallade skräppostmeddelanden som bryter mot detta förbud.

5.Google Adsense

Denna webbplats använder Google Adsense, en webbannonseringstjänst som tillhandahålls av Google Inc., USA (“Google”). Google Adsense använder så kallade "cookies" (textfiler) som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Google Adsense använder också så kallade "webbfyrar" (liten osynlig grafik) för att samla in information. Genom att använda webbfyren kan enkla åtgärder som besökartrafik på webbplatsen registreras och samlas in. Informationen som genereras av cookien och / eller webbfyren om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen med avseende på reklam, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och annonser för webbplatsoperatören och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på Googles vägnar. Under inga omständigheter associerar Google din IP-adress med annan Google-data. Du kan förhindra lagring av kakor på din hårddisk och visning av webbfyrar genom att välja "acceptera inte kakor" i webbläsarinställningarna (i MS Internet Explorer under "Verktyg> Internetalternativ> Dataskydd> Inställningar", i Firefox under ”Verktyg> Inställningar> Sekretess> Cookies”); Vi vill dock påpeka att i detta fall kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla omfattning. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandlingen av de uppgifter som Google samlar in om dig på det sätt som beskrivs ovan och för det syfte som anges ovan.

6. Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av kakan om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatören och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på Googles vägnar. Under inga omständigheter associerar Google din IP-adress med annan Google-data. Du kan förhindra installationen av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka att i detta fall kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandlingen av de uppgifter som Google samlar in om dig på det sätt som beskrivs ovan och för det syfte som anges ovan.

7. Facebook

Denna webbplats använder plugins från leverantören Facebook.com, som tillhandahålls av Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 i USA. Användare av vår webbplats, där Facebook-plugin-programmet är installerat, informeras härmed att plug-in skapar en anslutning till Facebook, varigenom en sändning utförs till din webbläsare så att plugin-programmet visas på webbplatsen.
Dessutom vidarebefordras data till Facebook-servern genom användning, som innehåller information om dina webbplatsbesök på vår hemsida. För inloggade Facebook-användare betyder detta att användningsdata tilldelas deras personliga Facebook-konto.
Så snart du som inloggad Facebook-användare aktivt använder Facebook-plugin-programmet (t.ex. genom att klicka på "Gilla" -knappen eller använda kommentarfunktionen) överförs denna information till ditt Facebook-konto och publiceras. Du kan bara undvika detta genom att logga ut från ditt Facebook-konto i förväg.
För mer information om Facebooks användning av data, se dataskyddsföreskrifterna på Facebook.

8. Laglig giltighet av denna ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning ska betraktas som en del av internetbjudandet från vilket denna sida hänvisades. Om avsnitt eller enskilda termer i detta uttalande inte är lagliga eller korrekta, fortsätter innehållet eller giltigheten för de övriga delarna inte att påverkas av detta faktum.

Källa: Haftungsausschluss av disclaimer-template.de

Senast kontrollerad den 1 februari 2014.