Haftungsausschluss

1. Inhalt des Onlineangebotes

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie op onze website. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de auteur opzettelijk of grof nalatig heeft gehandeld. schuld.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Verweise und Links

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (“hyperlinks”) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou aansprakelijkheid alleen van kracht zijn als de auteur op de hoogte was van de inhoud en als het technisch mogelijk en redelijk was voor om het gebruik bij illegale inhoud te voorkomen.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's herkenbaar was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte / verbonden pagina's die zijn gewijzigd nadat de link is geplaatst. Deze verklaring is van toepassing op alle binnen de eigen website van de auteur geplaatste links en verwijzingen, alsmede op vermeldingen van derden in gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en alle andere vormen van databases naar de inhoud waarvan externe schrijftoegang mogelijk is . Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van informatie die op deze manier wordt gepresenteerd, is als enige aansprakelijk de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen, niet de persoon die alleen verwijst naar de respectieve publicatie via links.

3. Urheber-und Kennzeichenrecht

De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, grafieken, audiodocumenten, videofragmenten en teksten die in alle publicaties worden gebruikt in acht te nemen, om afbeeldingen, grafieken, audiodocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die door hemzelf zijn gemaakt of om licentievrije grafieken, audio documenten, videosequenties en teksten .
Alle merken en handelsmerken die op de website worden genoemd en mogelijk door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. De conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden mag niet worden getrokken alleen omdat ze worden genoemd!
Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zijn gemaakt, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Elke verveelvoudiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiobestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Privacy Policy

Indien binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, wordt de overdracht van deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis gedaan. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - ook zonder specificatie van dergelijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem toegestaan. Het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd in de afdruk of vergelijkbare informatie zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen van derden voor de verzending van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie is niet toegestaan. Juridische stappen tegen de afzenders van zogenaamde spam-mails in geval van overtreding van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

5.Google Adsense

Deze website maakt gebruik van Google Adsense, een webadvertentieservice van Google Inc., VS ("Google"). Google Adsense maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestanden), die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Google Adsense gebruikt ook zogenaamde "webbakens" (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen. Door gebruik te maken van het webbaken kunnen eenvoudige handelingen zoals bezoekersverkeer op de website worden geregistreerd en verzameld. De door de cookie en / of webbeacon gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website met betrekking tot de advertenties te evalueren, om rapporten over de website-activiteit en advertenties voor de website-exploitant samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie ook aan derden verstrekken indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere Google-gegevens in verband brengen. U kunt de opslag van cookies op uw harde schijf en de weergave van webbakens verhinderen door "geen cookies accepteren" te selecteren in uw browserinstellingen (in MS Internet Explorer onder "Extra> Internetopties> Gegevensbescherming> Instellingen"; in Firefox onder "Extra> Instellingen> Privacy> Cookies"); wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de gegevens die Google over u verzamelt op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven uiteengezette doel.

6.Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de website-exploitant en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden verstrekken indien dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere Google-gegevens in verband brengen. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de gegevens die Google over u verzamelt op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven uiteengezette doel.

7. Facebook

Deze website maakt gebruik van plug-ins van de provider Facebook.com, die worden aangeboden door het bedrijf Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA94304 in de VS. Gebruikers van onze website, waarop de Facebook-plug-in is geïnstalleerd, worden hierbij geïnformeerd dat de plug-in een verbinding met Facebook tot stand brengt, waarbij een verzending naar uw browser wordt uitgevoerd zodat de plug-in op de website wordt weergegeven.
Verder is het gebruik van gegevens naar de Facebook-server doorgestuurd, die informatie bevatten over uw websitebezoeken naar onze startpagina. Voor ingelogde Facebook-gebruikers resulteert dit erin dat de gebruiksgegevens worden toegewezen aan hun persoonlijke Facebook-account.
Zodra u de Facebook-plug-in actief gebruikt als een ingelogde Facebook-gebruiker (bijv. Door op de knop "Vind ik leuk" te klikken of de opmerkingenfunctie te gebruiken), worden deze gegevens naar uw Facebook-account overgebracht en gepubliceerd. Dit kan alleen worden voorkomen door uit te loggen van uw Facebook-account.
Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Facebook, verwijzen wij naar de gegevensbeschermingsbepalingen op Facebook.

8. Juridische geldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie die u werden genoemd op deze pagina. Indien secties of individuele termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, de overige delen van het document in hun inhoud en geldigheid.

Bron: Haftungsausschluss van disclaimer-template.de

Laatst gecontroleerd op 1 februari 2014.