Privacybeleid

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:
Franky's boerderij
Jakobstrasse 88
52064 Aachen
(0241) 89438340
info@frankysfarm.de

Wij waarderen uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u gedetailleerd over de verwerking van uw gegevens.1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer een webpagina wordt opgeroepen, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het gevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van opvraging, overgedragen gegevensvolume en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de opvraging documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met als doel een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit is in overeenstemming met artikel 6 par. 1 p. 1 verlicht. f DSGVO het behoud van onze legitieme belangen, die overheersen in de context van een belangenafweging, in een correcte presentatie van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek verwijderd.

Hostingdiensten door een derde partij
Als onderdeel van de verwerking namens ons, biedt een externe provider de hosting- en presentatiediensten voor ons. Dit dient om onze legitieme belangen, die overheersen in de context van een belangenafweging, te beschermen bij een correcte presentatie van ons aanbod. Alle gegevens die worden verzameld als onderdeel van het gebruik van deze website of in de formulieren in de online shop zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op de servers. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier beschreven bereik.

Deze dienstverlener bevindt zich in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.2. Gegevensverzameling en gebruik voor contractuitvoering, contact opnemen

We verzamelen persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract te verwerken of uw contact te verwerken en u de bestelling of contact niet kunt verzenden zonder hun informatie. Welke gegevens worden verzameld, is te zien aan de respectieve invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, S. 1 lit. b AVG voor contractverwerking en verwerking van uw vragen. Voor zover u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, S. 1 lit. een AVG door te kiezen voor het openen van een klantaccount, gebruiken we uw gegevens voor het openen van een klantaccount. Na voltooiing van het contract of verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na de fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om de gegevens verder te gebruiken is wettelijk toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring informeren. Uw klantaccount kan op elk moment worden verwijderd en door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of door een functie in de klantaccount te gebruiken.3. De overdracht van gegevens

Voor de uitvoering van het contract in overeenstemming met artikel 6 par. 1 p. 1 verlicht. b DSGVO, wij geven uw gegevens door aan de rederij die is belast met de levering, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van bestelde goederen. Afhankelijk van de betalingsserviceprovider die u in het bestelproces selecteert, zullen we de verzamelde betalingsgegevens doorsturen naar de kredietinstelling die is belast met de betaling en alle betalingsserviceproviders die door ons zijn ingeschakeld om de betalingen te verwerken of naar de geselecteerde betalingsservice. Gedeeltelijk verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens zelf, zolang u daar een account aanmaakt. In dit geval moet u zich tijdens het bestelproces aanmelden bij de betalingsdienstaanbieder met uw toegangsgegevens. In dit verband is het privacybeleid van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

We gebruiken ook een extern ERP-systeem voor order- en contractverwerking. De gegevensoverdracht of verwerking die in dit verband plaatsvindt, is gebaseerd op orderverwerking.

Gegevensoverdracht voor leeftijdsverificatie
Als uw bestelling goederen bevat waarvan de verkoop onderhevig is aan leeftijdsbeperkingen, gebruiken we een betrouwbaar proces dat persoonlijke identiteit en leeftijdscontroles omvat om ervoor te zorgen dat de klant de vereiste minimumleeftijd heeft bereikt. Hiervoor wordt op onze website de SCHUFA-identiteitscontrole gebruikt. Deze service wordt beheerd door SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.
Om de vereiste minimumleeftijd te garanderen, worden individuele persoonlijke gegevens (bijv. Naam, adres en geboortedatum) doorgegeven aan SCHUFA Holding AG. Vervolgens wordt een zogenaamde identiteitscontrole met Q-Bit uitgevoerd, die positief is beoordeeld door de Commissie voor de bescherming van minderjarigen in de media (KJM) voor leeftijdstesten.
Volgens artikel 6, lid 1, S. 1, verlicht. f AVG om onze legitieme belangen, die de overhand hebben in het kader van een belangenafweging, te beschermen door te zorgen voor een aanbod dat in overeenstemming is met de bescherming van minderjarigen en de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van minderjarigen.
In dit opzicht is er geen kredietcontrole.

Na voltooiing van het contract en nadat de fiscale en commerciële bewaartermijnen zijn verstreken, worden uw gegevens die voor dit doel zijn verwerkt, verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of behouden we ons het recht voor om de gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en via die wij u in deze verklaring informeren.

Gegevensoverdracht naar inzamelingsbedrijven
Om de overeenkomst na te komen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, lit. b AVG, we geven uw gegevens door aan een incassobureau in opdracht, voor zover onze betalingsaanvraag niet is betaald ondanks een eerdere herinnering. In dit geval wordt de schuld rechtstreeks geïnd bij het incassobedrijf. Bovendien dient de overdracht om onze legitieme belangen, die de overhand hebben in het kader van een belangenafweging, te beschermen in een effectieve bewering of handhaving van onze betalingsvordering in overeenstemming met artikel 6, lid. f AVG.4. E-mail nieuwsbrief

E-mail adverteren met registratie voor de nieuwsbrief
Als u zich registreert voor onze nieuwsbrief, gebruiken we de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, S. 1 lit. een GDPR.

U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief en door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of door de link in de nieuwsbrief te gebruiken. Na uitschrijving zullen we uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of we behouden ons het recht voor om de gegevens verder te gebruiken dan wettelijk is toegestaan ​​en waarover we u in deze verklaring informeren.5. Gebruik van gegevens bij de verwerking van betalingen

credit check
Als we vooruitbetalingen doen, bijvoorbeeld bij aankopen op rekening, is dit noodzakelijk voor het sluiten van het contract in overeenstemming met artikel 22, lid 2, lit. a AVG, is het noodzakelijk om identiteits- en kredietinformatie te verkrijgen van gespecialiseerde servicebedrijven (kredietagentschappen). Voor dit doel geven wij uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole door aan de volgende onderneming (en):

SCHUFA Holding AG
Aalscholver manier 5
65201 Wiesbaden

Er wordt rekening gehouden met passende maatregelen om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen. U heeft de mogelijkheid om uw standpunt kenbaar te maken door contact op te nemen met de hieronder beschreven contactmogelijkheid en om de beslissing te betwisten. Nadat het contract volledig is verwerkt, worden uw voor dit doel verwerkte gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij informeren u in deze verklaring.6. Integratie van Trusted Shops Trustbadge

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om eventuele beoordelingen weer te geven die we hebben verzameld en om Trusted Shops-producten aan kopers aan te bieden nadat een bestelling is geplaatst.

Dit dient om onze legitieme belangen bij optimale marketing te beschermen, die zwaarder wegen dan onze belangen, door veilig winkelen mogelijk te maken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, lit. f AVG. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.15C, 50823 Keulen. De trustbadge wordt beschikbaar gesteld als onderdeel van de orderverwerking door een CDN-provider (content delivery network). Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van serviceproviders uit de Verenigde Staten. Er wordt gezorgd voor een passend niveau van gegevensbescherming. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u bij Trusted Shops GmbH deze.

Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Individuele toegangsgegevens worden opgeslagen in een beveiligingsdatabase voor de analyse van beveiligingsafwijkingen. De logbestanden worden uiterlijk 90 dagen na het maken automatisch verwijderd.

Verdere persoonsgegevens worden overgedragen aan Trusted Shops GmbH als u besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken na het voltooien van een bestelling of als u zich al hebt geregistreerd voor gebruik. De contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops is van toepassing. Hiervoor worden automatisch persoonsgegevens verzameld uit de bestelgegevens. Of je als koper al geregistreerd bent voor productgebruik wordt automatisch gecontroleerd met een neutrale parameter, het e-mailadres wordt gehasht met een cryptologische eenrichtingsfunctie. Het e-mailadres wordt omgezet voordat het wordt verzonden in deze hash-waarde die niet kan worden gedecodeerd voor Trusted Shops. Na controle op een overeenkomst wordt de parameter automatisch verwijderd.

Dies ist für die Erfüllung unserer und Trusted Shops 'überwiegender berechtigter Interessen an der Erbringung des jeweils an die konkrete Bestellung gekoppelde Käuferschutzes und der transaktionellen Bewertungsleistungen gem. Kunst. 6 Abs. 1 S. 1 verlicht. f DSGVO erforderlich. Weitere Details, auch zum Widerspruch, sind der oben und im Trustbadge verlinkten Trusted Shops Datenschutzerklärung zu entnehmen.7. Cookies en webanalyses

Om het bezoek van onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, geschikte producten weer te geven of voor marktonderzoek, gebruiken we zogenaamde cookies op verschillende pagina's. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die overwegend gerechtvaardigd zijn in de rentebalans, in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 par. 1 p. 1 verlicht. f DSGVO. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browsersessie, dat wil zeggen na het afsluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan ​​en stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (permanente cookies). De opslagduur is te vinden in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en individueel kunt beslissen of u cookies accepteert of dat u cookies accepteert voor specifieke gevallen of in het algemeen. Elke browser verschilt in de manier waarop deze de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het Help-menu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze zijn te vinden voor de betreffende browser via de volgende links:
Internet Explorer ™: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari ™: https://support.apple.com/en-us/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Chrome ™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Firefox ™ https://support.mozilla.org/en/kb/cookies-allow-and-dispose
Opera ™: https://help.opera.com/latest/web-preferences/#cookies

Het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

Het gebruik van Google (Universal) Analytics web analytics
Voor zover u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, S. 1 lit. een GDPR, deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics voor website-analyse. De webanalysedienst wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een bedrijf dat is geregistreerd en wordt geëxploiteerd naar Iers recht met maatschappelijke zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (Www.google.de). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres verkort voor verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het volledige IP-adres wordt alleen overgedragen naar een Google-server in de VS en daar in uitzonderlijke gevallen afgekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt over het algemeen niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Nadat we Google Analytics hebben stopgezet en niet meer gebruiken, worden de in deze context verzamelde gegevens verwijderd.

Voor zover informatie wordt overgedragen naar en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier bekeken worden. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming ingesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Dit voorkomt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google.

Alternativ zum Browser-Plugin können Sie deze link klik om toekomstige verzameling door Google Analytics op deze website te voorkomen. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, wordt u opnieuw om uw toestemming gevraagd.

Affilinet Partner Program
Onze website neemt deel aan het Affilinet-partnerprogramma. Dit wordt aangeboden door AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlijn (hierna "affilinet" genoemd). Dit is een zogenaamd affiliate systeem waarbij bij affilinet geregistreerde personen (ook wel "publishers") op hun website reclame maken voor de producten en diensten van de zogenaamde "adverteerders" met reclamemateriaal.
Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen, die overheersen in de context van een belangenafweging, bij het optimaliseren en commercialiseren van ons online aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f) AVG.
Door middel van cookies kan affilinet het proces van de betreffende bestelling volgen en in het bijzonder begrijpen dat u op de betreffende link hebt geklikt en vervolgens het product via het affiliate partnerprogramma hebt besteld.
U kunt het plaatsen van cookies door onze contractpartners of onze website te allen tijde voorkomen door uw internetbrowser dienovereenkomstig in te stellen. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.
Meer informatie over gegevensverwerking vindt u op affilinet hier.

Google Maps
Deze website gebruikt Google Maps om geografische informatie visueel weer te geven. Google Maps is een aanbieding van Google Ireland Limited, een bedrijf dat is geregistreerd en wordt geëxploiteerd naar Iers recht en gevestigd is in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Dit dient om onze legitieme belangen, die de overhand hebben in de context van een belangenafweging, te beschermen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en een gemakkelijke bereikbaarheid van onze locaties in overeenstemming met artikel 6, lid 1, verlicht. f) GDPR.
Bij het gebruik van Google Maps verzendt of verwerkt Google gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door websitebezoekers, waaronder met name het IP-adres en de locatiegegevens. Op deze gegevensverwerking hebben wij geen invloed.
Voor zover informatie wordt overgedragen naar en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier bekeken worden. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming ingesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.
Om de Google Maps-service te deactiveren en zo datatransmissie naar Google te voorkomen, moet u de JavaScript-functie in uw browser deactiveren. In dit geval kan Google Maps niet of slechts in beperkte mate worden gebruikt.
Raadpleeg het privacybeleid van voor meer informatie over de gegevensverwerking van Google Google. De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps bevatten gedetailleerde informatie over de kaartservice.
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen medeverantwoordelijken volgens Art hier kan zien.

Google reCAPTCHA
Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en tegen spam gebruiken we de Google reCAPTCHA-service als onderdeel van enkele formulieren op deze website. Google reCAPTCHA is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf geregistreerd en opgericht naar Iers recht en opgenomen in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (Www.google.de). Door een handmatige invoer te controleren, voorkomt deze service dat geautomatiseerde software (zogenaamde bots) misbruik op de site uitvoert. Dit is in overeenstemming met artikel 6 par. 1 p. 1 verlicht. f DSGVO het behoud van onze legitieme belangen bij de bescherming van onze website tegen misbruik en een probleemloze presentatie van onze online aanwezigheid.
Google reCAPTCHA gebruikt een code die is ingebed in de website, een zogenaamde JavaScript, als onderdeel van de beoordelingsmethoden die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website, inclusief uw IP-adres, wordt meestal verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Bovendien worden andere cookies die door Google-services in uw browser zijn opgeslagen, geëvalueerd door Google reCAPTCHA.
Een uitlezing of opslag van persoonlijke gegevens uit de invoervelden van het respectieve formulier vindt niet plaats.
Voor zover informatie wordt overgedragen naar en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier bekeken worden. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming ingesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.
U kunt voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die zijn gegenereerd door JavaScript of de cookie en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door het uitvoeren in uw browserinstellingen van JavaScripts of het plaatsen van cookies. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website voor uw gebruik kan beperken.
Meer informatie over het privacybeleid van Google hier.

Matomo
Onze website maakt gebruik van de webanalysedienst Matomo. Matomo is een open source-project en wordt wettelijk vertegenwoordigd door de oprichter, Matthieu Aubry. Matomo maakt gebruik van "cookies", waardoor een analyse van het gebruik van de website mogelijk is. Voor dit doel wordt de gebruiksinformatie die in de cookie is opgeslagen (inclusief uw verkorte IP-adres) naar onze server verzonden en opgeslagen voor gebruiksanalysedoeleinden. Met Matomo worden geen gegevens verzonden naar servers die buiten onze controle liggen. Uw IP-adres wordt tijdens dit proces onmiddellijk geanonimiseerd, zodat we u niet als gebruiker kunnen identificeren. De verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt niet doorgegeven aan derden. Ons belang en doel van de gegevensverwerking ligt bij het optimaliseren van onze website, het aanpassen van de inhoud en het verbeteren van ons aanbod. De belangen van de gebruikers worden voldoende beschermd door de anonimisering. 8. Plug-ins voor sociale media

Gebruik van sociale plug-ins van Instagram
Onze website maakt gebruik van sociale plug-ins ("plug-ins") van sociale netwerken.
Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Facebook, Google, Twitter of Instagram. De inhoud van de plug-in wordt door de betreffende provider rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door de plug-ins te integreren, ontvangen de providers de informatie dat uw browser de bijbehorende pagina van onze website heeft geopend, zelfs als u geen profiel hebt of momenteel niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de betreffende provider (mogelijk in de VS) verzonden en daar opgeslagen. Als u bent aangemeld bij een van de services, kunnen de providers het bezoek aan onze website rechtstreeks toewijzen aan uw profiel in het respectieve sociale netwerk. Als u interactie hebt met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de knop "Vind ik leuk" of "Delen" te klikken, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een server van de provider verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op het sociale netwerk geplaatst en daar aan uw contacten weergegeven. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die overheersen in de context van een belangenafweging, bij de optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 para. 1 p. 1 verlicht. f DSGVO.
Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door de provider, evenals een contactoptie en uw gerelateerde rechten en instellingen voor het beschermen van uw privacy, raadpleeg het privacybeleid van de provider.
https://help.instagram.com/155833707900388

Als u niet wilt dat de sociale netwerken de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks toewijzen aan uw profiel in de respectieve service, moet u zich afmelden bij de overeenkomstige service voordat u onze website bezoekt. U kunt volledig voorkomen dat de plug-ins worden geladen, zelfs met add-ons voor uw browser. Bijvoorbeeld met de scriptblokker "NoScript" (https://noscript.net/).

Onze online aanwezigheid op Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest, Xing, LinkedIn
Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms vergemakkelijkt betere, actievere communicatie met onze klanten en prospects. Wij informeren u over onze producten en lopende promoties.
Wanneer u onze online sociale mediasites bezoekt, kan uw informatie automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marketingonderzoek en promotionele doeleinden. Uit deze gegevens worden zogenaamde gebruiksprofielen gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties binnen en buiten de platforms te plaatsen die naar verluidt in lijn zijn met uw interesses. Voor dit doel worden cookies meestal op uw apparaat gebruikt. Deze cookies slaan bezoekersgedrag en de interesses van gebruikers op. Dit is een juweeltje. Art. 6 par. 1 verlicht. f. DSGVO het behoud van ons legitieme belang bij het optimaliseren van de weergave van ons aanbod en effectieve communicatie met klanten en geïnteresseerde partijen. Als u door de respectieve exploitanten van sociale-mediaplatforms wordt gevraagd om een ​​toestemming (toestemming) voor de gegevensverwerking, bijvoorbeeld met behulp van een selectievakje, is de wettelijke basis voor gegevensverwerking artikel 6 par. 1 verlicht. een GDPR.
Voor zover de bovengenoemde platforms voor sociale media hun hoofdkantoor in de VS hebben, geldt het volgende: Voor de VS is een beslissing over de geschiktheid van de Europese Commissie beschikbaar. Dit gaat terug naar het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat voor het betreffende bedrijf kan hier bekeken worden.
De gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de providers op hun pagina's en een contactpersoon en uw rechten en opties om uw privacy te beschermen, in het bijzonder opt-outopties, verwijzen u naar het onderstaande gekoppelde privacybeleid van de provider. Als u hierbij nog steeds hulp nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke personen in overeenstemming met artikel 26 DSGVO, die u hier kunt zien:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendumGoogle / YouTube: https://policies.google.com/privacy
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Oppositiemogelijkheid (opt-out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Google / YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated
Twitter: https://twitter.com/personalization
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Pinterest: https://www.pinterest.de/?next=/settings/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht9. Evaluatieherinneringen per e-mail verzenden

Als u ons tijdens of na uw bestelling hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, lit. een DSGVO, we gebruiken uw e-mailadres als herinnering om een ​​beoordeling van uw bestelling in te dienen met behulp van het classificatiesysteem dat we gebruiken.
Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht naar de hieronder beschreven contactoptie.

Waarderingsherinnering door Trusted Shops
Als u ons tijdens of na uw bestelling hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, lit. a AVG, sturen wij uw e-mailadres naar Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de), zodat zij u per e-mail een herinneringsherinnering kunnen sturen.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar Trusted Shops.10. Contactopties en uw rechten

Als slachtoffer hebt u de volgende rechten:

 • volgens artikel 15 DSGVO, het recht om informatie op te vragen over de door ons verwerkte persoonsgegevens binnen de daarin gespecificeerde reikwijdte;
 • in overeenstemming met artikel 16 DSGVO, het recht om onmiddellijke correctie van onjuiste of ingevulde persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te eisen;
 • volgens artikel 17 DSGVO het recht om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te eisen, tenzij verdere verwerking
  - het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  - om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  - om redenen van algemeen belang of
  - om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
  is verplicht;
 • volgens artikel 18 DSGVO het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover
  - de juistheid van de gegevens wordt door u betwist;
  - de verwerking is onwettig, maar u weigert de verwijdering ervan;
  - we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze nodig om wettelijke claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of
  - u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 DSGVO;
 • volgens artikel 20 DSGVO, het recht om uw aan ons verstrekte persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat of om overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen;
 • volgens artikel 77 DSGVO het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Over het algemeen kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats of werk of met ons hoofdkantoor.


Voor vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens en intrekking van verleende toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactgegevens in onze afdruk.

************************************************** ******************
recht op
Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uiteengezet om onze legitieme belangen te beschermen, die de overhand hebben in de context van een afweging van belangen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met effect voor de toekomst. Als de verwerking ten behoeve van direct marketing is, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Voor zover de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, heeft u alleen recht op bezwaar als er redenen zijn die uit uw specifieke situatie voortvloeien.

Na uw rechterhand zullen wij uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor deze doeleinden, tenzij we zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen voor een verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden opwegen tegen, of kunnen aantonen er als de verwerking van de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van Juridische claims dienen.

Dit is niet van toepassing als de verwerking voor directmarketingdoeleinden is. Dan zullen we uw persoonsgegevens voor dit doel niet verwerken.
************************************************** ******************