CBD

Heeft cannabis echt invloed op het geheugen?

cannabis geheugen

Cannabisgebruik wordt al lang in verband gebracht met geheugenverlies. Tot nu toe was dit idee echter grotendeels anekdotisch. Nu onderzoekers beginnen te kijken naar cannabis en de effecten ervan op de menselijke gezondheid, beginnen ze ook beter te begrijpen hoe het het menselijk brein beïnvloedt - en of cannabis daadwerkelijk het geheugen beïnvloedt.

Het geheugen is onderverdeeld in het kortetermijngeheugen en het langetermijngeheugen. Het kortetermijngeheugen slaat onmiddellijke gebeurtenissen tijdelijk op, terwijl het langetermijngeheugen informatie voor onbepaalde tijd opslaat.

Huidig ​​​​bewijs geeft aan dat cannabisintoxicatie de verwerking van het kortetermijngeheugen tijdelijk kan veranderen of verstoren. Dit lijkt te wijten te zijn aan verbindingen in cannabis die de neuronale signalering verstoren wanneer ze zich binden aan geheugenreceptoren in de hersenen. Een verstoring van het kortetermijngeheugen kan inderdaad het leren beïnvloeden en kan ook leiden tot verlies van interesse of concentratieproblemen.

Vroeg onderzoek toont echter ook aan dat cannabis een positieve invloed kan hebben op neurodegeneratieve ziekten die het geheugen aantasten, zoals de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Huntington en epilepsie. Vooral in dierstudies ontdekten de onderzoekers dat het gebruik van cannabiscomponenten de progressie van deze ziekten kan vertragen of zelfs voorkomen - voornamelijk door de vorming van neuronen.

Deze schijnbaar paradoxale effecten van hetzelfde medicijn kunnen het best worden verklaard door twee chemicaliën die in cannabis worden aangetroffen. Namelijk delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD). We hebben allemaal van nature voorkomende cannabinoïde-receptoren in onze hersenen. THC kan zich effectief aan deze receptoren binden en euforische effecten produceren. CBD kan dit bindingsproces echter verstoren, wat het gevoel van euforie dempt.

Verschillende cannabissoorten bevatten verschillende hoeveelheden van deze twee chemicaliën. Het consumeren van een cannabisproduct met THC maar zonder CBD verhoogt het risico op het ontwikkelen van psychische problemen, zoals: B. een psychose. CBD zou echter wel kunnen worden gebruikt om psychose te behandelen.

Cannabis met een hoog THC-gehalte en een laag of verwaarloosbaar CBD-gehalte lijkt een negatief effect te hebben op het kortetermijngeheugen, vooral bij adolescenten. Het grootste probleem is hun vermogen om informatie vast te houden en op te halen. Gelukkig is dit niet blijvend.

Maar deze recente ontdekkingen over de rol van THC en CBD in cannabis laten zien dat we niet langer zomaar kunnen zeggen dat cannabis zelf psychose veroorzaakt of het geheugen schaadt. In plaats daarvan kunnen het type cannabis en de verbindingen die het bevat specifieke risico's of voordelen opleveren.

Hoewel er weinig twijfel over bestaat dat sommige mensen die cannabis gebruiken geheugenproblemen hebben, is het moeilijk om te bewijzen dat cannabis de oorzaak is. Een reden is dat het moeilijk is om de effecten uit te sluiten van andere medicijnen die mensen mogelijk hebben gebruikt - en of die medicijnen hebben bijgedragen aan deze geheugenstoornis. Alcoholmisbruik kan bijvoorbeeld ook leiden tot hersenbeschadiging en geheugenverlies. Een ander duidelijk probleem bij het onderzoeken van dit onderwerp is mensen met geheugenstoornissen te vragen zich hun vroegere drugsgebruik en daarmee samenhangende problemen te herinneren. Uw vermogen om deze details te onthouden kan worden beïnvloed.

Recent onderzoek suggereert zelfs dat de geheugenstoornissen die samenhangen met cannabisgebruik ongedaan kunnen worden gemaakt wanneer mensen stoppen met het gebruik van cannabis. Dit effect werd vooral waargenomen bij degenen die minstens één keer per week cannabis gebruikten.

Net zoals hogere doses alcohol de hersenen kunnen beschadigen, kunnen hogere doses of frequenter gebruik van cannabis ook leiden tot problemen met het langetermijngeheugen, zoals het vermogen om effectief te studeren en zich op een taak te concentreren. Sommige mensen gebruiken zowel alcohol als cannabis, vaak tegelijkertijd, wat de mogelijke effecten op het geheugen kan verergeren.

Nieuw onderzoek suggereert ook dat cannabis, en niet alcohol, verantwoordelijk is voor het beschadigen van de zich ontwikkelende hersenen van adolescenten. Hoewel alcohol de neuronen van de hersenen en hun signaalfuncties kan vernietigen of ernstig kan beschadigen, toonde deze studie aan dat cannabis het neurale hersenweefsel dat verantwoordelijk is voor het geheugen daadwerkelijk verandert. Deze verandering kan echter binnen een paar weken worden teruggedraaid als een persoon stopt met het gebruik ervan. Hoewel uit onderzoeken blijkt dat minder tieners zowel cannabis als alcohol gebruiken, hebben tieners die wiet roken twee keer zoveel kans om het te gebruiken.

Onderzoek toont aan dat jonge, frequente cannabisgebruikers dunnere temporale en frontale cortex hebben, beide gebieden die helpen bij het verwerken van geheugenfuncties. Het geheugen is een belangrijk hulpmiddel bij leren en studeren - maar cannabis schaadt niet alleen het geheugen, het kan ook de motivatie om te studeren verminderen. Deze dubbele invloed vermindert de betrokkenheid van jongeren bij het onderwijs en hun prestatievermogen.

Cannabisgebruik op latere leeftijd (leeftijd 50+) lijkt echter slechts matige effecten te hebben op de cognitieve functie, inclusief het geheugen. Deze bescheiden verslechteringen worden niet volledig begrepen en er is een gebrek aan kwalitatief hoogstaand onderzoek op dit gebied. Dat moet veranderen, want het zijn niet alleen jongeren die cannabis gebruiken. Naarmate meer landen cannabis legaliseren, willen oudere mensen misschien ook cannabis proberen.

Hoewel het onwaarschijnlijk is dat iemands geheugen veel schade oploopt bij het experimenteren met cannabis, lijkt het huidige onderzoek het erover eens te zijn dat hoe frequenter het gebruik, hoe groter het risico. Hoewel er nog veel onbekend is bij onderzoekers over de effecten van cannabisgebruik op het geheugen, suggereert het huidige bewijs dat elke geheugenstoornis kan worden teruggedraaid als iemand stopt met het gebruik ervan.

0/5 (0 Reviews)